Referenties

Referenties

abbott_logo

Ed worked for me as teamleader Packaging at Abbott Laboratories. I know Ed as a committed person to his own and to the company. He is accountable for the results he wants to achieve. Ed has a clear vision about how to run Production. He gives feedback regularly. This makes him a good partner in business. Ed is result oriented and wants to achieve his goals togetherwith his team. He is a leader who sets the borders of the sandpit and coaches the teammembers in doing a good job. As a colleague, in the Packaging team and beyond, Ed is cooperative. He is a pleasant person to work with.

Key competence: vision, sociability, decisiveness, responsible/accountable, people manager and persuasiveness.

 
Richard Veldkamp
Packaging Manager
Abbott Laboratories bv
aspa

In 2007 heeft  Samas (het huidige Aspa) te maken gehad met de ernstige gevolgen van een scheef gelopen ICT implementatie. De commerciele, operationele en financiele resultaten zaten in een vrije val en Samas was genoodzaakt professionele hulp in huis te halen om het geheel in rustiger vaarwater te krijgen. Ed Lokhorst was oorspronkelijk aangenomen om ons te helpen met het op de rit zetten van onze logistieke processen. Uiteindelijk heb ik hem gevraagd om als Directeur Operations te fungeren en in die hoedanigheid plaats te nemen in het Management Team.

Ed’s stijl is kalm maar indringend. Hij laat zich niet gek maken door verhalen en vingerwijzen; hij bendaderd zaken op basis van feiten. Hij heeft geen boodschap aan excuses, maar gaat voor verantwoordelijkheid en resultaat. Ed verlaat Samas op een moment dat we onze operationele performance weer op een marktacceptabel niveau hebben zitten en we op schema lopen om op korte termijn ook weer zwarte cijfers onder aan de streep te zetten.

Ed was een grote aanwinst in het Management Team en voor mij persoonlijk een goede coach. Ik had graag met Ed doorgegaan, maar respecteer zijn beslissing om in het interim vak te blijven en zijn kennis en kunde op die manier op verschillende trajecten in te zetten en te vregroten. Ik wens hem daarbij veel succes.

Rob Boogaard
Algemeen Directeur
Samas B.V.

 

Ed is a very string people manager who knows to get results by creating or increasing motivation within all levels of an organization. He achieves this by always having a clear and open view. During the time I worked with him he was able to set priorities very well and implement thorough thought plans in a very pleasant way. Especially when the going gets tough he is able to create anchor points in an organization and therewith creating stability, being a base for change, for all employees.

Bas mathijsen
Manager Customer Support
Samas B.V.

 

During a turbulent time at Samas (present Aspa), Ed was Interim Manager Operations. I know Ed as a fine people manager and a down to earth person. Ed has the capacity to communicate with all kinds of persons at any level. He is able to give people enough responsibility so that they perform the best they can.

Patrice de Kluijs
Sales Planner Operations
Samas B.V.

schuitema-logo

Ed is bij Schuitema betrokken geweest bij de optimalisatie van het ERP-systeem. Het primaire doel was om middels een goede parameterinstelling kwalitatief goede besteladviezen te krijgen voor het gehele assortiment (+4400 artikelen) van DC Woerden. De tweede doelstelling lag in het trainen en coachen van medewerkers. Beide doelstellingen zijn met behulp van Ed bereikt.

Ed is iemand met een groot gevoel van organisatiesensibiliteit en hij is in staat om zich complexe materie snel eigen te maken en om deze op duidelijke wijze over te brengen naar anderen. Bovendien vindt Ed een goede balans tussen een resultaat- en mensgerichte aanpak. Termen die bij Ed passen: aanpakker die in processen denkt, mensgerichte leider die resultaat voor ogen houdt, ruime kennis en ervaring, visie en prettig in omgang.

Geziend ervaringen met Ed, zal hij als de omstandigheden daarom vragen wederom door Schuitema worden benaderd.

Edward Heijen
Project Manager Logistieke Procesverbetering&Innovatie
Schuitema B.V.

 

Ed worked as a consultant on the project to “centralize ordering”. In a very short period of time he was able to differntiate core matters from the details and as such was able to identify the main problems. Furthermore, he knew to exploit the human aspect as a succesfactor for achiving great progress.

Key competence: great results, personable and high integrity

Bouke van Hamersveld
Tactisch besteller
Schuitema B.V.

dsw

I have worked with Ed for several months at DSW stadspark where he helped to make changes to the supply chain process. I know Ed as a good listener who tactfully helps and guides the organization. He brings out his enthusiasm at all levels of the workplace. He guides not only by knowledge but also understands the social interactions. It was a pleasure to work with him.

Mark Balm
P&O adviseur
DSW Stadspark Groningen

 

The influence of Ed on our organization brings a lot of energy. He knows how to move and inspire people on each level he’s working on. Can act quickly and sufficient on various situations.

Key competence: great results, personable, high Integrity

Bert Verheek
Sales Manager
DSW Stadspark Groningen

betonson_logo

Ed is een gedreven en professionele interim manager. Binnen Beton Son heeft hij zich gefocust op de aansturing van de productielocatie Kampen, coaching van het kader en het verbeteren van de samenwerking aldaar. Ed beschikt over het vermogen om op een doortastende wijze te kunnen communiceren met medewerkers op alle niveaus. Hij zorgt voor verbinding en is een fijne sparringpartner zowel binnen als buiten zijn vakgebied, die goed kan luisteren, maar ook kritische feedback geeft. Hij werkt zowel resultaat- als mensgericht met een gezonde dosis humor.

Claudy de Koning
Personeelsmanager BU-producten
Beton Son

 

Ed heeft zich als interimmanager bij Beton Son op productielocatie Kampen bewezen als een teambuilder. De kracht van Ed is om in te zoomen op de mens in de organisatie. Middels observatie, (visgraat) analyse en open communicatie met leerzame feedback naar zowel het individu als de groep een sfeer van vertrouwen en overleg creeeren die erop gericht is de samenwerking binnen de bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen. Een gevleugelde en passende uitspraak van Ed is dan ook “Gezamelijk de klus klaren”.

Gerry Klösters
Manager Technisch Advies en Ontwikkeling
Beton Son

 

Ed is iemand met een uitstekend gevoel voor processen en mensen op alle niveau’s binnen de organisatie. Bij zijn resultaatgerichte aanpak staat de mens eveneens centraal. Hij weet anderen te motiveren en leert hen de hoofd- en bijzaken te scheiden.

Hij denkt in processen, is mens- EN resultaatgericht, heeft ruime kennis en ervaring en houdt te allen tijde het overzicht. Hij is een prima coach, een communicator, een inspirator en een teamplayer die de verantwoordelijkheden dieper in de organisatie legt, waardoor mensen nog meer betrokken worden met als doel gezamenlijk de kar te trekken. Zijn eigen betrokkenheid bij de klant en de mensen is groot.

Jammer dat zijn klussen erop zitten.

Peter Buitendijk
Directeur juridische en personele zaken
Van Nieuwpoort Groep (Beton So
n)

tencate

Ed is aangesteld als interim Logistiek Manager om een gat op te vullen binnen het MT van TenCate Protect. Hierbij was zijn voornaamste opdracht de directie te adviseren op welke wijze de logistieke afdeling ingericht dient te worden. Ed heeft snel en duidelijk de knelpunten in kaart gebracht, de mensen van de afdeling gecoacht en duidelijkheid gebracht op welke alternatieve wijzen de afdeling ingericht zou kunnen worden. De implementatie is vervolgens snel en effectief doorgevoerd. Ik heb Ed leren kennen ales een people-manager die in staat is overzicht te behouden zonder het zicht op details te verliezen.

Jos Bosman
Groepsdirecteur
TenCate Protective Fabrics.

 

Ed is enkele maanden binnen de logistieke afdeling werkzaam geweest als interim logistiek manager. In deze periode heb ik Ed leren kennen als een communicatief sterk persoon, die mensen laat zien hoe zaken op een andere wijze aangepakt kunnen worden. Hij heeft snel en effectief zaken aangepakt met een goed en snel resultaat, waarmee wij voor de toekomst verder kunnen. Hij heeft mensen gecoachd en geleerd anders naar zichzelf te kijken. Hierdoor kunnen mensen verder in hun ontwikkeling.

Jan Davids
Manager Logistiek
TenCate Protective Fabrics.

 

Ik heb Ed leren kennen als een zeer betrokken en mensgerichte interim Logistic Manager. Met zijn natuurlijke rustige en motiverende aanpak heeft hij een zichtbaar verschil weten te bewerkstelligen op de afdeling logistiek.

Ed is doortasten en resultaatgericht. Ik heb bewondering voor zijn goede combinatie van doortastendheid met een hoge mate aan organisatie sensitiviteit. Hij heeft zich als interim manager de organisatie erg snel eigen gemaakt.

Ik heb mijn samenwerking met Ed als zeer plezierig en leerzaam ervaren.

Marjan Bolink
Senior HR adviseur
TenCate Protective Fabrics.

 

Ed beschikt over het vermogen om op een doortastende wijze te kunnen communiceren met medewerkers op alle niveaus. Hij zorgt voor verbinding en is een fijne sparringpartner zowel binnen als buiten zijn vakgebied, die goed kan luisteren, maar ook kritische feedback geeft. Hij werkt zowel resultaat- als mensgericht met een gezonde dosis humor.

Daarnaast heb ik met Ed op een prettige wijze kunnen sparren van visie tot uitvoerend niveau.

Mark Oude Aarninkhof
Bedrijfsleider
TenCate Protective Fabrics

vaniperen

Ed werkt zich in korte tijd goed in in de bedrijfsprocessen, houdt de hoofdlijnen vast en pakt
knelpunten methodisch op; met een gerichte focus. Hij brengt een ruime kennis en ervaring mee
die breed binnen het bedrijf van pas komt. Het was aangenaam en verrijkend om met Ed samen
te werken.

Kees Bout
Project Manager
Van Iperen

 

Ed Lokhorst is als ad-intrim supplychain manager bij van iperen aan het werk gegaan. Vanuit mijn
rol ben ik regelmatig met Ed in contact gekomen. Samen hebben we op het snijvlak van IT en
logisitiek verschillende knopen doorgehakt, hebben de juiste oplossingen voor de Business
gekozen en hebben we onnodige uitgaven kunnen voorkomen.
Samenwerken met Ed is plezierig en tegelijkertijd wordt er door het stellen van duidelijke doelen
goede voortgang gemaakt. Ed is rustig en duidelijk, en heeft snel door wat de daadwerkelijke
problemen zijn. Hierdoor zal hij de daadwerkelijke problemen aanpakken in plaats van
symptomen proberen op te lossen.
Iedereen die op een no-nonsense manier goede resultaten wil bereiken, kan ik daarom Ed
Lokhorst aanbevelen.

Vincent Hofland
Manager IT
Van Iperen

Ed is gedurende 5 maanden op productielocatie bij Vebe Floorcoverings werkzaam geweest als Interim Manager.

Wij hebben Ed leren kennen als een realistische man met een pragmatische werkwijze. Hij is in staat om binnen korte tijd overzicht te creëren en gaat procesmatig te werk.

Ed komt goed over en maakt gemakkelijk en vlot contact op de werkvloer. Dit is mede te danken aan zijn open en toegankelijke houding. Er is binnen het bedrijf op vele posities zeer prettig met Ed samengewerkt.

Herman Hoekman
Operational Manager

 

friesland-campina

Ed is a people manager who is able to translate organization goals to the shop floor so that they are understood and accepted by everybody. Ed speaks and understands the language of every different organization level.

Vincent Berkhout
Manager Maintenance
Friesland foods (present FrieslandCampina)

kion

Ed is een erg goede teamworker: vanaf dag 1 was het een soort “natuurlijk” samenwerking. Taakverdeling gebeurde automatisch en en communicatie verliep uitstekend.

Ed is bijzonder perceptief ingesteld. Neemt continue waar en bijna niets ontgaat hem wat er in zijn omgeving afspeelt. Met name gedrag van mensen observeert hij erg goed en vertaalt hij naar betekenissen.

Hij is erg praktisch/pragmatisch en zijn achtergrond is bijzonder nuttig, man van de praktijk. in zijn benadering blijft hij erg praktisch en benadrukt haalbaarheid en focus op het behalen van resultaten.

Ed is erg betrokken en committed, zeer begaan met zowel de organisatie als het resultaat. Niet iemand die van klus tot klus gaat en klinisch resultaat neerzet. Betrokkenheid is zichtbaar en wordt door klanten gezien en gewaardeerd.

Ed is erg leergierig en mensgericht. Maakt makkelijk contact met mensen en weet snel een band te creeren. Doet dit op alle niveaus. Komt hierdoor veel te weten en kan mensen mobiliseren. Hij is naast mensgericht ook resultaatgericht. In pragmatische zin blijft de focus op de resultaten die gehaald moeten worden. Hij blijft rustig en kalm in alle omstandigheden.

Alfons Willemsen
Senior Consultant en Partner
Involvation B.V.

amog

Within the AMO-Groningen plant there was a need of increase of capacity regarding the output of Operations department. Normally we do operate as a Test&Launch centre, but for the time being we had to operate as a full operational plant. With the current manager we were not able to reach our targets within the agreed time table. Ed has been involved to increase the output in a quality- as well as a quantity-way.

Ed is a nice person to work with. In the things he does the human relation counts. He’s a great listener and knows how to get results with the commitment of the group. His presence brought focus, teamwork and balance back to the department he has been working for.

Key competence: great results, personable and high integrity.

Frits Diepstra
Manager Human Resource
AMO Groningen

 

In the period I worked together with Ed, he managed the Production area in a way which resulted in an increasing output with increasing quality. Additional he created a production environment which showed not much stress and where everybody was willing to do something extra in extra time. And last but not least he is a nice guy to work with.

Klaas Scholtens
Manager Technical Service
AMO Groningen

 

During the few months that Ed has spent in Advanced Medical Optics he has demonstrated his ability to have a significant positive impact on the Operations department results in a short time interval. Ed strengths include the ability to create the correct enviroment & structure which allows the operators to manufacture products. Ed has an open communication style which works well at all levels of the organization from production operators to senior management. During his tenure at AMO he clearly demonstrated his ability to function effectively as an interim manager in an Operations enviroment.

Key competence: great results, personable and high integrity.

Steven Sinclair
Manager Quality Assurance
AMO Groningen

ability

Ability heeft het traject ingezet om te ontwikkelen naar een werk-/leerbedrijf. De SW doelgroep en ook andere doelgroepen, die binnen Ability werkzaam zijn, moeten afhankelijk van hun mogelijkheden worden begeleid om zo zelfstandig mogelijk werkzaam te kunnen zijn binnen of buiten Ability.

In het magazijn was een vacature van Manager Magazijn, waardoor er een knelpunt ontstond in aansturing van het magazijn.

Ed heeft als interim werkleider en coach de opdracht meegekregen het functioneren van het magazijn te analyseren en verbeteracties in gang te zetten. Tevens heeft hij de rol van trainer op zich genomen om samen met de werkgroep logistiek een AKA opleiding logistiek te implementeren.

Ed heeft beide opdrachten op een rustige en pragmatische wijze opgepakt. Dit resulteerde al snel in een plan van aanpak met acties om het magazijn als spin in het web te laten functioneren.  Hij is voor iedereen toegankelijk en tegelijkertijd houdt hij iedereen aan de gemaakte afspraken om de afgesproken resultaten te kunnen bereiken.

Bij het opzetten van een opleiding logistiek was Ed door zijn kennis en expertise van logistiek een grote aanwinst. Zijn betrokkenheid en raadgevingen bij de voorbereiding van de opleiding en werving van deelnemers had als resultaat dat er geen of weinig weerstand was om de opleiding te volgen. Hierbij moet opgemerkt worden dat er cursisten zijn die al jaren niet meer in de schoolbanken hadden gezeten. Een mensgerichte aanpak en het geven van een duidelijke uitleg over de opleiding heeft hier zeker toe bij gedragen. De opleiding is in juli van dit jaar van start gegaan en Ed zal als docent hierbij betrokken blijven.

Geesje Bonnema
Sector Manager
Ability werk-leerbedrijf

logo-wetterskip-fryslan

Eind 2011 kampt het cluster concerncontrol van Wetterskip Fryslân onverwacht met onderbezetting. Het is van groot belang dat het Wetterskip de financiële gegevens voor de landelijke benchmark van de waterschappen en voor CBS en Coelo juist, volledig en op tijd aanlevert bij de Unie van Waterschappen. Ed heeft aan een telefoongesprek en een introductie bij cluster Financiën genoeg, ik heb er daarna als manager geen omkijken naar. Hij zet de lijnen uit, legt contacten in de organisatie, overtuigt mensen waar nodig, doet de validatie van de gegevens, schuift aan bij de landelijke werkgroep – kortom: Ed doet wat nodig is om de klus te klaren. Wetterskip levert de gegevens juist, volledig en op tijd aan.

Michaël Berkenbosch
Concerncontroller
Wetterskip Fryslân a.i.

images

Ed heeft in zeer korte tijd ons bedrijf en haar mensen eigen gemaakt en ervoor gezorgd dat er weer rust op de werkvloer kwam. Dit heeft hij voor elkaar gekregen door het inzetten van zijn core-competenties: sensitiviteit, empathie en doelgerichtheid. Hij neemt de mensen mee in zijn beslissingen/visie door te laten zien wat hij doet, waarom hij iets doet en hoe hij het iets doet. Dit op zowel het managementniveau, middenkader als de werkvloer. Door deze aanpak zorgt Ed ervoor dat hij mensen in de richting krijgt die hij uiteindelijk voor ogen heeft.
Hij verliest hierbij niemands belangen uit het oog en doet dit op een wijze die bij alle partijen tot overeenstemming en vooral acceptatie leidt.

Kirsten Nijenhuis
HR adviseur
ELEQ

 

Ik heb Ed leren kennen als een goede manager voor de werkvloer. Goed in de zin dat hij eventuele onrust bij medewerkers wegneemt en dat hij vertrouwen uitstraalt. Bij veranderingen worden de medewerkers op de werkvloer betrokken en op deze wijze ontstaat er ook een goed draagvlak voor nieuwe onderwerpen.

Lubbert Talen
Manager Product Development Centre
ELEQ

Gedurende 2 jaar was Ed Interim Operations Manager bij ELEQ en in die hoedanigheid ook lid van het Management Team. Ik heb Ed leren kennen als een mensgerichte manager, waarbij hij met een bepaalde mate van rust onderwerpen ontrafelt welke vervolgens besproken worden met de betrokken medewerkers.

Ook binnen de MT vergaderingen hielp het doorvragen van Ed om bij de kern van een issue uit te komen.

Ik heb Ed leren kennen als iemand die zich betrokken voelt bij de onderneming en haar medewerkers.

Alex Verwijs
Manager Finance & Control
ELEQ

Ed is gericht op het opbouwen van positieve samenwerkingsrelaties. Hij weet mensen te verbinden op een prettige wijze en met respect voor ieders achtergrond. Ed is oplossingsgericht, heeft aandacht voor weerstand, maakt zaken bespreekbaar en zorgt er voor dat er ruimte is voor de inbreng van een ieder. Een niet onbelangrijk punt; Ed heeft een goed gevoel voor humor. Het was prettig om met Ed te mogen samenwerken.

Anke Kraak
HR adviseur
ELEQ

iQwoning® is het modulaire woningbouwconcept van Ballast Nedam, dat als halffabricaat wordt vervaardigd in onze productiefaciliteit in Weert.
In de periode van 14 november 2016 tot medio maart 2017 is Ed Lokhorst ingeschakeld als interim-manager iQwoning®, dit in een overgangsperiode tussen oud en nieuw management. In deze periode werkt Ed nauw samen met het Hoofd Bedrijfsbureau, gezamenlijk dragen zij zorg voor dagelijkse operationele bedrijfsvoering van de productiefaciliteit.

Primair aandachtsgebied betreft de ontwikkeling, voorbereiding en productie in en om de fabriekslocatie te Weert. Dit betreft het proces tot en met aflevering van de units op de bouwplaatsen.
De uitvoeringsorganisatie op de bouwplaatsen, alsmede de werkvoorbereiding ten dienste van de bouwplaatsen valt buiten het aandachtsgebied van Ed Lokhorst. Niettemin zijn er uiteraard raakvlakken tussen fabrieksproces en de uitvoeringsorganisatie.

Ed heeft onder meer de navolgende taken:
– Dagelijkse leiding bedrijfsvoering in Weert;
– Voorzitten relevante vergaderingen;
– Stimuleren en motiveren medewerkers;
– Inzichtelijk maken van en draagvlak creëren voor actieplannen op projectniveau;
– Signaleren en oplossen dagelijkse knelpunten, zulks in goed overleg en afstemming met betrokken medewerkers;
– Eerste verkenningen met betrekking tot verbeteringen in de procesgang;
– Opzetten verbeterdossier, tips en tops mbt procesoptimalisatie;
– Advisering / ondersteunen op hoofdlijnen met betrekking tot toekomstige positionering van iQwoning®.

Ed heeft inmiddels een eerste begin gemaakt met het verbeterproces, waarbij het accent ligt op Quick Wins ter vergroting van het draagvlak.

Gedurende de afgelopen periode heb ik Ed leren kennen als een ervaren en deskundig interim-manager. Als persoon brengt hij rust in de organisatie. Tegelijkertijd is hij goed in staat om knelpunten op een open en heldere wijze bespreekbaar te maken, zonder dat medewerkers zich onveilig gaan voelen. Zijn ervaring met LEAN-technieken past hij op een toegankelijke wijze toe, zodat medewerkers op alle niveaus de voordelen onderkennen. Hij heeft oog en oor voor spanningsvelden binnen de organisatie, waarbij hij door veiligheid te bieden snel verbinding weet te maken met de medewerkers.

Ik kan Ed Lokhorst van harte aanbevelen voor een functie in een vergelijkbare omgeving of context. Uiteraard kunt u contact met mij opnemen indien u een nadere toelichting wenst.

Marcel Pfaff
Directeur Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West
Ballast Nedam

 

Ed is een persoon die zich snel weet in en aan te passen in een nieuwe omgeving. Zijn oog voor de menselijke kant van de organisatie is niet door een gebrek aan ervaring of kennis van techniek, maar vanuit een overtuiging dat mensen de echte sleutel zijn tot duurzaam succes. Terwijl hij zijn rijke inzichten vrijelijk deelt, mensen aanspoort en triggert, blijft hij ook zelf op zoek naar de volgende leerervaring. In mijn ogen een oprecht professional

Harco de Jager
Plantmanager FrieslandCampina Kievit