Wie is HTIO?

Bij interim-management gaat het in de eerste plaats om het begeleiden van een veranderingsproces of om het opbouwen van een nieuw organisatieonderdeel. Interim-management kan echter breder worden opgevat.

Soms heeft een organisatie behoefte aan een deskundige van buiten die leemtes in de kennis of in de personele bezetting wil opvullen. Die leemtes kunnen op verschillende manieren ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan vervanging bij ziekte of zwangerschap. Of aan een periode waarin er in een korte tijd veel werk wordt verzet. Daarvoor zoekt u iemand die uw bedrijf snel kan doorgronden zodat specifieke taken kunnen worden overgedragen en het vaste management de handen vrij heeft voor de dagelijkse gang van zaken. HTIO heeft deze capaciteiten in huis.

Ook in geval van bedrijfsveranderingen of reorganisatie biedt een interim manager grote voordelen. Zonder emotionele bagage kan deze objectief en effectief de veranderingen doorvoeren. De betrokkenheid van HTIO bij uw organisatie en uw werknemers zorgen voor een eerlijk en motiverend (veranderings-)proces.

Logo en beeld

Meer lezen over het logo en de kunstenaar die het beeld heeft gemaakt?

‘Derwisj’

Klik en lees meer…

Klik!